01-1-1970

Covid-19: Vi holder privat timer.

VENTER PÅ NYE RETNINGLINJER FOR VOKSENKURS SOM KOMMER
(Påmelding til pardans er satt på vent på ubestemt tid)
Vi holder privat timer ring 909 94 93 7 eller send en e-post på rolf@danseskolen.com

 Covid-19:
Vi gjør oppmerksom på at man på pardans-kurs for de over 19 år må ha fast partner.