Moderne

På jazz og musikal vil en være innom elementer av moderne.

Hva er Moderne?

Moderne dans begynte både som en motreaksjon til balletten og en større interesse for fysisk trening som følge av industrialiseringen av den vestlige verden. Da snakker man om perioden fra 1880 til 1950 der det ble utviklet mange forskjellige moderne-stiler. Etter det utviklet moderne seg videre, nå kjent på engelsk som contemporary, gjennom å blande sammen alle de forskjellige moderne stilene og den klassiske balletten.

Dansestilen har et sterkt fokus på flyt i bevegelsen, da gjerne og koblet opp mot bruken av pust. Man bruker gjerne et lavere tyngdepunkt enn i andre stiler, både for å forflytte seg raskere og fordi en del av bevegelsene foregår nede på gulvet i det som kalles gulvarbeid eller floorwork. I tillegg brukes det en del kurver i kroppen, gjerne ved artikulasjon av bryst og ryggrad.

Les mer på Wikipedia.

Hvordan er kursene?

Nybegynner – Kurset for de som er nye til Moderne.  Du går gjennom grunnleggende steg, kombinasjoner og lærer en koreografi.

Litt øvet –  Kurset for de som har danset en del Moderne og er klar for å gå videre. Du utvikler en større teknisk forståelse og jobber mer detaljert med bevegelse og musikken.

Øvet – Kurset for de som er på leting etter en utfordring. Det grunnleggende må være på plass og man begynner å leke seg med de mange mulighetene som Moderne byr på.