Swing

Hva er Swing?

Swing referer originalt til pardans-stiler som utviklet seg sammen med swing-musikken fra 1920 til 1940-tallet. I løpet av den perioden var det hundrevis av forskjellige Swing-stiler, men bare et fåtall overlevde: Lindy Hop, Balboa, Collegiate Shag, and Lindy Charleston. Siden den tid har det utviklet seg en hel rekke nye stiler som faller inn under det felles navnet.

Boogie Woogie – En stilart som utviklet seg fra 1940-tallets Boogie Woogie-musikk og 1950-tallets Rock’n’roll-musikk. Idag danses den til all slags type musikk og variere fra elegant og sensuell slowdansing til et forrykende og heftig tempo.
Espen og Tina på filmen er fra Rock´n Rolf Danseskole og ble Verdens mestre i 2007
NB! Alle nybegynnerkurs starter med utgangspunktet at en ikke har erfaring med dans.

Swing Bugg – En stilart utviklet i Sverige som en variasjon av tidlig Lindy Hopp, som kom til Sverige på 1940-tallet. En enkel stil å lære, den går på 4-takt, som kan danses til all slags musikk noe som gjør den til en veldig populær stil på dansegulvet.

Folkeswing
Rolf og Heidi har reist norge runt gjennom 30 år og holt kurs for Folkeswingere som ønsker seg mer og spille på. både når det gjelder musikkforståelse men også et breiere tur utvalg /variasjoner til forskjellig type musikk en danser swing til.
En får også lære hvor kryssingen mellom Folkeswingen og Buggen er.

Kurset vil passe for de som har danset en del men ønsker nye ellementer inn i dansen.

West Coast – En stilart som utviklet seg på USA sin vest kyst, med røtter i Lindy Hop. Den danses på en tenkt linje, med partnerne ofte i motstrekk med hverandre. Noe som gir danserne mulighet til å improvisere og danse fritt i forhold til sin partner. Det brukes gjerne groovy musikk, alt fra R&B, Jazz til Soul.

Les mer på Wikipedia.

Hvordan er kursene?

Nybegynner -Kurset for de som er nye til Swing.  Du går gjennom grunnleggende steg, kombinasjoner og turer.

Litt Øvet – Kurset for de som har danset litt Swing, og er klar for å gå videre. Det grunnleggende begynner å sitte og du jobber mer med å improvisere og utvikle din egen stil.