Talentgrupper

Disse gruppene er lagt på is men kan dukke opp igjen når en har lokaliteter og interesse for det.

Hva er en talent-gruppe?

Dette er for de som virkelig vil utvikle seg innenfor dansen og er villig til å legge ned arbeidet som trengs. For å bli med i en av talent-gruppene må du enten gjennom audition eller så må du bevise ovenfor lederen for gruppen at du er på et høyt nok nivå og har viljen som trengs. De er med på  oppvisnings oppdrag og stunts. Talent-gruppene har begrenset med plasser.

Talent-gruppene

Ballare – For de som ønsker å fordype seg teknisk i Jazz og Moderne, gjerne med et innslag av Ballett. De trener 2 ganger i ukene, 2 timer hver gang. Her kan du få plass gjennom audition som skjer på slutten av sommeren. Dersom du får plass har du den i et år, altså både høst og vårsemesteret. Ledes av Camilla og Malin, begge utdannet fra Bårdar Akademiet i Oslo.

Ballaré er for deg mellom 15 til 25 som ønsker å spesialisere deg i jazz og moderne. Kompaniet startet i 2011 og har siden da jobbet med å utvikle talenter. Som deltager i kompaniet får man tett oppfølging av pofesjonelle dansekunstnere. Elevene får styrket sine tekniske ferdigheter, samt utviklet sin kreativitet og kunstneriske uttrykk. Hvert år har talentgruppene på danseskolen en egen forestilling på Cornerteateret der elevene får jobbet med en produksjon som en helhet. I tillegg til en sterk og rask utvikling som danser opplever elevene et godt miljø og tett samhold i gruppen.

Showgruppe: Aparte – For de som ønsker å fordype seg i Jazz og Moderne med et fokus på uttrykk og stå på scenen mest mulig. Dette er gruppen som har mest oppvisningsoppdrag. Ledes av Stine, som tidligere var medlem av showgruppen Pretty Priceless.

Showgruppe: Sans – Junior-gruppen til Aparte, for de som ønsker å bygge seg opp erfaringen for å bli med der. Ledes av Stine, som tidligere var medlem av showgruppen Pretty Priceless.

Video av Ballare